Sõnumitoojas 3. juunil

834
 • Lõ­puak­tu­sed koo­li­des pä­rast erio­lu­kor­da;
 • Muusikakoolide tööst maikuus ja lõpuaktustest;
 • Huvi kaevandamise vastu on Kuusalu vallas kasvanud;
 • Selveri kojuvedu laieneb Loksa, Käsmu, Võsuni;
 • Põhja-Eesti kodukokkade retseptivõistlusel oli 17 osalejat;
 • Sal­mis­tu sa­da­ma ja Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se rii­gi­han­ge;
 • Lä­bi­rää­ki­mis­te kok­ku­le­pe – Suur­pea pii­re ei pea muut­ma;
 • Kuu­sa­lu val­la amet­ni­kud ree­de­ti ko­du­kon­to­ris;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se is­tun­gid;
 • Uued rent­ni­kud soo­vi­vad Kiiu tor­nist te­ha Kuu­sa­lu val­la tu­ris­mi­vä­ra­va;
 • Kehra uuest lasteaiast;
 • Anija mõisa programmijuht on KADRI RAUDKIVI;
 • Ani­ja mõi­sa mee­ne­kon­kur­si või­du­töö on mõi­sa­rah­va sus­sid;
 • Alavere piirkonna elanikud soovivad kergliiklusteed Kivilooni;
 • Raa­si­ku vald sai pä­rast hal­dus­re­for­mi esi­me­se­na uue üldp­la­nee­rin­gu;
 • Raa­si­ku suu­rim tööand­ja Mist­ra-Au­tex koon­da­mi­si ei plaa­ni;
 • Raasiku valla asfalteerimistööd;
 • ANNE EENPALU korraldatud laste joonistusvõistlusele esitati 60 tööd.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. juunil.