Sõnumitoojas 28. juulil.

206
 • Aru­kü­la gii­di­tuur tun­tud kir­ja­ni­ke ja muu­si­ku­te su­ve­ko­du­de juur­de;
 • Läi­ki­ma löö­dud va­nad sõi­du­kid te­gid Pe­nin­gi mõi­sas au­rin­ge;
 • Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la kon­kur­si „Kau­nis Ko­du” võit­jad;
 • Penin­gi ja Tõ­hel­gi kü­la said uue kü­la­va­ne­ma;
 • Vel­ko AV saab Keh­ra tu­ru ehi­ta­mi­seks val­lalt veel üle 26 000 eu­ro;
 • Ani­ja val­la 3. li­saee­lar­ve;
 • RAS­MUS ME­RI­VOO „Kratt“ jõuab 30. juu­lil ki­no­des­se;
 • Hara sa­da­ma­hoo­ne ma­ja­karp on val­mis;
 • Vir­ve Kü­la­selts avas juu­be­liks pii­ri­sil­did ja te­gi kü­la­le li­pu;
 • Kuu­sa­lu val­la uus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on RI­HO RÕÕ­MUS;
 • Kuusalu noored ratturid tõusid mitmel võidusõidul pjedestaalile;
 • OTT RIC­HARD HÄÄL sai suurelt vä­lis­re­ga­tilt roh­kes­ti in­nu­kust;
 • Vakt­si­nee­ri­mi­sest Ida-Har­jus;
 • Ava­tud ta­lu­des käis nä­da­la­va­he­tu­sel Ida-Har­ju­maal pal­ju rah­vast.
Ostke värske ajaleht! 
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 4. augustil.