Sõnumitoojas 26. mail

178
 • Pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID kü­las­tas Rem­mel­ga­maa ta­lu, Bal­ti Spoo­ni ja Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mi;
 • Päi­ke­se­par­ki­de pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Al­li­ka ja Kuu­sa­lu kü­las;
 • AVE PAU­LUS: „La­he­maa väär­tu­si saab kaits­ta koos ko­gu­kon­na­ga.“;
 • Lahe­maal hak­ka­vad te­gut­se­ma 27 ko­ha­lik­ku ates­tee­ri­tud gii­di;
 • Pur­je­kas Ad­mi­ral Bel­lings­hau­sen pea­tus en­ne Ark­ti­ka rei­si Ha­ra sa­da­mas;
 • Kuu­sa­lu koo­li 3. klas­sid har­ju­ta­vad ve­tel­pääs­tet;
 • Andi­nee­me jalg­teest;
 • Raa­si­ku val­la noo­red kir­ju­ta­sid 4 su­veü­ri­tu­se pro­jek­ti;
 • Aru­kü­la noormehed on Ees­ti pa­ri­mas õpi­las­fir­mas;
 • Raa­si­ku val­la hea­kor­ra­kuu;
 • Ani­ja val­la kü­lad saa­vad taot­le­da ühis­te­ge­vus­teks toe­tust;
 • Ani­ja val­la osa kruu­sa­teid on veel höö­vel­da­ma­ta;
 • Keh­ra mass­vakt­si­nee­ri­mi­sel teh­ti 116 kait­se­süs­ti;
 • Keh­ras taot­le­tak­se ela­mu­maad val­la­le;
 • Ani­ja val­laee­lar­ve suu­re­nes li­gi 225 000 eu­rot;
 • SEBE asen­dab ida suu­nal va­nad pil­ve­bus­sid uu­te lii­ni­bus­si­de­ga;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 2. juunil.