Sõnumitoojas 2. veebruaril

250
 • Sõja-aja­loo klu­bid esi­ta­sid Hõi­mu­mar­si al­gu­ses II maail­ma­sõ­ja tee­mal poo­le­tun­ni­se la­hin­gu­la­vas­tu­se;
 • Küla­rah­vas on Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa vas­tu;
 • Kuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab soo­ja­hin­da märt­sist;
 • Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi aas­tap­ree­miad Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da;
 • Aren­dus­ko­ja Co­vi­di-toe­tu­sed Kuu­sa­lu val­da;
 • Tule­kul Ka­ha­la jär­ve nel­jas jää­kas;
 • Kol­ga­kü­la tal­vi­sel ra­ken­di- ja rat­sao­rien­tee­ru­mi­sel võist­le­sid 34 ho­bust;
 • Keh­ra Las­te­ta­re uus hoo­ne saab pea­gi nur­ga­ki­vi;
 • Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jaks esi­ta­ti 38 no­mi­nen­ti;
 • Riik müüb Kehra Põhja tänava elamumaa vallale;
 • Aru­kü­la soo­ja­hind kal­li­nes, Raa­si­kul ja Keh­ras esial­gu mit­te;
 • Aru­kü­las alus­tas te­ge­vust väi­ke­las­te hom­mi­ku­hoid;
 • Kalesi suvelavastus Arukülast pärit kunstnikust;
 • Tra­dit­sioo­ni­li­se Raa­si­ku uu­saas­ta­tur­nii­ri korv­pal­lis või­tis Raa­si­ku võist­kond;
 • Ha­jaa­sus­tu­se prog­ramm;
 • Kul­tuur­ka­pi­ta­li toe­tu­sed Ida-Har­jus­se.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 9. veebruaril.

Eelmine artikkelKul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju eks­pertg­ru­pi aas­tap­ree­miad Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da
Järgmine artikkelKRIS­TEL SITS loob mi­nia­tuur­se­te ku­ju­de­ga olus­ti­ku­pil­te 1950nda­te aas­ta­te ko­dan­li­kust Kuu­sa­lust