Sõnumitoojas 14. aprillil

212
 • Sigu­la ring­tee mus­ta kat­te al­la pa­ne­kust;
 • Uues aren­gu­ka­vas on soo­vi­tu­sed 12 aas­ta in­ves­tee­rin­gu­teks Kuu­sa­lu val­la ÜVKs­se;
 • Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu lan­ge­tas ot­su­sed es­ma­kord­selt in­ter­ne­ti-is­tun­gil;
 • Tam­mis­tu, Lee­si ja Tam­mis­pea kü­las ra­ja­ti ise kii­re in­ter­ne­ti võrk;
 • Trans­por­dia­me­ti lu­ba Valkla-Mäepea bus­si­pea­tu­se ehi­ta­mi­seks;
 • Kuu­sa­lu val­la esi­me­ne li­saee­lar­ve on kinnitatud;
 • Kuu­sa­lu val­la ava­lik­e plat­si­de niit­ja va­li­tud;
 • Ees­ti esi­num­ber Mia Ma­ria Lips­mäe õpib uut paa­dik­las­si tund­ma;
 • Raa­si­ku pe­rearst: se­nis­te ko­gus­te­ga vakt­si­nee­ri­mi­sel me abi ei va­ja;
 • Aru­kü­la ja Raa­si­ku noo­ri är­gi­ta­tak­se õue­män­gu­de­ga lii­ku­ma;
 • Raa­si­ku val­la IT-juht on PRIIT KAS­KEL;
 • Raa­si­kul al­gas kõn­ni­tee ehi­tus;
 • ÜVK­-ga liitumise toetust saab taot­le­da 20. ap­ril­li­ni;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku val­last esi­ta­ti Lea­de­ris­se kum­mast­ki 10 pro­jek­ti;
 • Ani­ja val­la ka­la­me­hed soo­vi­vad Keh­ra vee­ko­gu­des­se tuua ko­ha;
 • Ani­ja val­la va­nim ela­nik LAI­NE TAN­VALD tä­his­tas 100. sün­ni­päe­va;
 • Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se esi­me­ne ko­du­loo­tund oli Keh­ras vii­ma­seid päe­vi pü­si­vast hoo­nest;
 • Hobu­se­tal­list kat­la­ma­jaks, kat­la­ma­jast tu­rup­lat­siks;
 • HC Keh­ra/Ho­ri­zon/Pulp&Pa­pe­r täien­dab jõu­va­ru.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 21. aprillil.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu lan­ge­tas ot­su­sed es­ma­kord­selt in­ter­ne­ti-is­tun­gil
Järgmine artikkelRaa­si­kul alus­ta­tak­se ru­la­par­gi ra­ja­mist