Sõnumitoojas 8. septembril

156
 • Raa­si­ku­le haka­tak­se ra­ja­ma suu­rt ela­mu­piir­kon­da;
 • Aruküla arhitektuurikonkursile 3 tööd;
 • Aruküla perekeskuse digikoolitused;
 • Keh­ra vä­li­jõu­lin­nak on val­mis;
 • Kuri­te­gu­de arv Ani­ja val­las ei ole kas­va­nud;
 • REIN LAU­METS Keh­rast mõistab nii kü­si­da kui vas­ta­ta;
 • MAR­JE VIIR­MANN päl­vis ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri tiit­li;
 • Sal­mis­tu ja Val­kla ela­ni­kud saatsid val­la­juh­ti­de­le pe­tit­sioo­ni;
 • Kuu­sa­lu val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 11 pro­jek­ti;
 • Riiast Tal­lin­na mat­ka­tes saab imet­le­da La­he­maa loo­dust ja vaa­ta­mis­väär­su­si;
 • Tur­bu­nee­me prü­gi­kon­tei­ne­rid uues ko­has;
 • Vee­mo­tos­port­la­ne SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK Kahalast kroo­ni­ti maail­ma­meist­riks;
 • MAR­TIN PLAKK jõu­dis TV 10 Olüm­pias­tar­di fi­naa­lis esi­kuui­kus­se;
 • Jalg­pal­lik­lu­bid jät­sid pool hooae­ga sel­ja­ta­ha;
 • Vali­mis­lii­dud on re­gist­ree­ri­tud.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 15. septembril.

Eelmine artikkelSal­mis­tu ja Val­kla ela­ni­kud saatsid val­la­juh­ti­de­le pe­tit­sioo­ni
Järgmine artikkelRiiast Tal­lin­na mat­ka­tes saab imet­le­da La­he­maa loo­dust ja vaa­ta­mis­väär­su­si