Sõnumitoojas 11. märtsil

5124
 • Ida-Harju invaühingu terviseloengute sari Kuusalus;
 • HEIKI VUNTUS: „Kuusalu valla taotlejatele on aastate jooksul antud Leaderist üle 1,3 miljoni euro.”;
 • Kuusalu valla teevaidlustest;
 • Keskkonaamet kavandab Mohni saarel nõmmede taastamist;
 • Toetusrahad Kolga kooli tenniseväljaku ja mõisa külalistemaja remondiks, Viinistu ja Kolgaküla rahvamajale ning Kõnnu külamajale;
 • Aegviidu restoran Vana Waksal kogub populaarsust kogu Eestis;
 • Kehra Lepatriinu lasteaia juubelipeol tegid õpetajad näitemängu;
 • Anija vald toetab vabaühendusi ja spordiseltse 107 000 euroga;
 • Ida-Harju Koostöökoda jagab üle 174 000 euro;
 • Näitus „Kodust EKAR Trükini”;
 • Raven taotleb Raasiku ÜVK jaoks taas toetust;
 • Raasiku valla noorte ideelaboris sündisid 5 projekti;
 • Raasiku valla tänavavalgustust hakkab hooldama OÜ ProSystem;
 • Aruküla kooli neidude ansambel 4 PLUSS sai Mattiiseni konkursil 2. koha.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. märtsil.
Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la noor­te idee­la­bo­ris sün­di­sid 5 pro­jek­ti
Järgmine artikkelAeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal ko­gub po­pu­laar­sust ko­gu Ees­tis