Sõnumitoojas 10. märtsil

296
 • Ani­ja vald tõu­sis Ees­ti kõr­gei­ma na­ka­tu­mis­näi­du­ga oma­va­lit­su­seks;
 • Psüh­ho­loog KRIS­TI RAA­VA Aeg­vii­dust an­nab nõu, kui­das vaim­set ter­vist hoi­da;
 • Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma uus te­gev­juht on TA­NEL LAAN­MÄE;
 • Keh­ra Aian­di tä­na­va ehi­tus­tööd;
 • RAUL VAL­GIS­TE: „Kuu­sa­lu Soo­ju­se vee­ma­jan­du­se hin­na­tõus sel­gub aas­ta lõ­pus.“;
 • Küla­de esin­da­ja­te pöör­du­mi­ne – moo­tor­sõi­du­ki­te­ga lõ­hu­tak­se Val­ge­jõe ür­go­ru loo­dust;
 • Lahe­maa Tur­is­miü­hing al­ga­tab rah­vus­par­gi gii­di­de koo­li­tu­se;
 • Jumin­da pool­saa­rel le­vib orien­tee­ru­mi­se sä­de;
 • RAI­VO NEID­LA Vii­nis­tult sai Kait­se­lii­du Val­ge­ris­ti tee­ne­te­ris­ti;
 • Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­ti kor­dus­kon­kurss;
 • Kuu­sa­lu val­la uuen­da­tud vee­bi­leht;
 • Aru­kü­la uus pääs­te­de­poo val­mib mai al­gu­seks;
 • Raasiku valla toetus noorte meeskoorile;
 • Raasiku vallamaja remondist;
 • Peningi raamatukogu on avatud kord nädalas;
 • Raasiku valla suvine teehooldus;
 • Sta­tis­ti­kaa­me­ti uu­ring elu­kesk­kon­na­ga ra­hu­lo­lu koh­ta.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. märtsil.