Sõnumitoojas 7. märtsil

5669
 • Anija valla kolm lipu ja vapi kavandit pannakse rahvahääletusele;
 • Anija vallas on käesolevast aastastligi 100 korteriühistut;
 • Anija valla eelarvest saavad toetust 7 spordiklubi;
 • Anija valla lasteaiaõpetajad osalesid vaikuseminutite koolitusel;
 • Anija vallas saavad tänavu musta katte üle 20 kilomeetri teid;
 • Vallavolikogu kohtub 14. märtsil Kuusalu kooli hoolekogu ja juhtkonnaga;
 • AVO VEST: “Kooli ruumipuudus on Kuusalus praegu kõige kuumem teema.”;
 • Loksa-Kuusalu-Tallinn liinibussid on hommikuti väga külmad;
 • Kuusalu valla üldplaneeringu töörühmad on plaanis muuta piirkondlikeks;
 • Volikogu kinnitas Kuusalu valla põhieelarve;
 • KALEV KUUSPALU: “Võtad koera, võtad ka vastutuse.”;
 • Vilandert plaanib vähendada Aruküla marsruuttaksode väljumisi;
 • Raasiku valla ÜVK arendamise kava on avalikustamisel;
 • Pikavere hoolekogu soovib mõisakooli muutmist 6-klassiliseks;
 • Raasiku kunstnik EVE-LY VILLBERG pühendas vabadussõjas võidelnud esiisadele maali.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid saadaval 14. märtsil.
Eelmine artikkelMiks Kol­ga muu­seum tä­his­tab oma sün­ni­päe­va 16. juu­nil?
Järgmine artikkelKäe­so­le­vast aas­tast on ühis­tud kõi­gis vä­he­malt ka­he kor­te­ri­ga ma­jas