Soh­vik Cu­pi­ga ko­gu­ti li­gi 600 eu­rot

559

Jalg­pal­li­tur­nii­ri­ga Soh­vik Cup ko­gu­ti Ani­ja val­la las­teae­da­de jaoks 596 eu­rot, mil­lest 420 eu­rot moo­dus­ta­sid osa­võ­tu­ta­sud, üle­jää­nu an­ne­tu­sed. „Ko­gu­si­me ise­gi roh­kem kui pla­nee­ri­si­me. Sel­lest pii­sab ka­hek­sa vä­ra­va ost­mi­seks, see­ga saab val­la iga las­teaed kaks vä­ra­vat ning ühe pal­li,“ sõ­nas tur­nii­ri kor­ral­da­nud Ani­ja Uni­te­di peat­ree­ner Mih­kel Kuu­se. Ta li­sas – tao­list hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni võiks jät­ka­ta, kui en­ne järg­mist tur­nii­ri tu­leb hea idee, mil­le jaoks ra­ha ko­gu­da.

Eelmine artikkelSoh­vik Cup´i võit jäi Keh­ras­se
Järgmine artikkelAkor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT on aas­ta te­gi­ja