Sigula külavanemaks valiti ENDEL VERNER

1429

Sigula külakoosolek valis 16 poolt-, 1 vastu- ja 2 erapooletu häälega külavanemaks Endel Verneri. Peale tema pakuti kandidaatideks Aili Sepp ja Jüri Jürisson, kes taandasid ennast. Külakogusse kinnitati peale külavanema veel Aili Sepp ja Heli Jürisson. Kuusalu vallavalitsust esindas koosolekul Andres Paomees.