Si­gu­la uueks kü­la­va­ne­maks sai EI­KE MAND­RE

823

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­sel nä­da­lal Si­gu­la kü­la­va­ne­maks Ei­ke Mand­re. Si­gu­la kü­lae­la­ni­ke kor­dus­koo­so­lek oli 21. ok­toob­ril. Val­da esin­das koo­so­le­kul vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Si­gu­la kü­las on hää­leõi­gus­lik­ke ela­nik­ke 62, kor­dus­koo­so­le­kul osa­le­sid neist 13. Vas­ta­valt sta­tuu­di­le kor­dus­koo­so­le­kul ei pea osa­le­ma vä­he­malt poo­led hää­leõi­gus­li­kest ela­ni­kest. Kü­la­va­ne­maks va­li­ti ühehäälselt Ei­ke Mand­re.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ju­hi­tiv maa- ja pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list GER­LI SVE­TA PA­JU­PUU
Järgmine artikkelKoo­li­lap­sed pa­nid Keh­ra jõe äär­de hoia­tus­sil­did