Sel­gu­sid maa­kon­na meist­rid suu­sa­ta­mi­ses

1585

Lau­päe­val, 28. jaa­nua­ril toi­mu­sid Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses Har­ju­maa 2017. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­suu­sa­ta­mi­se va­ba­teh­ni­kas.
Võist­lusk­las­sis M14 ehk 2003-2004 sün­di­nud noor­mees­te seas tu­li Har­ju meist­riks Joo­nas La­tik Kuu­sa­lu val­last (Kol­ga­kü­la Spor­dik­lu­bi Ra­da). Ta lä­bis li­gi­kau­du 2,8 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si aja­ga 7.45,6 mi­nu­tit. Te­ma klu­bi­kaas­la­ne Uku Aas­rand sai 8.27,5 mi­nu­ti­ga 6. ko­ha. Sa­ma va­nu­sek­las­si tü­tar­las­te 1,4ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil tu­li An­ni Jõe Kuu­sa­lu val­last (Kol­ga­kü­la Ra­da) 4.06,6 mi­nu­ti­ga 2. ko­ha­le. M12 pois­te (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) 1,4 km dis­tant­sil tu­li Kris­to La­tik (Kol­ga­kü­la Ra­da) 4.20,4 mi­nu­ti­ga 3. ko­ha­le.
M18 klas­sis (sün­di­nud 1999-2000) või­tis maa­kon­na meist­ri­tiit­li Rai­ner Piik­mann (Kol­ga­kü­la Ra­da). Li­gi­kau­du 4,8 ki­lo­meet­ri lä­bi­mi­seks ku­lus tal 13.56,5 mi­nu­tit, mis oli mees­te ül­dar­ves­tu­ses 13. tu­le­mus. M35 ve­te­ra­ni­de (sün­di­nud 1973-1982) pa­rim oli Er­ti Paal­berg Lok­salt aja­ga 11.29,1, mis an­dis mees­te ül­d­ar­ves­tu­ses 3. ko­ha. M35 klas­sis sai 3. ko­ha Mait Mänd­mets Kuu­sa­lu val­last (13.53,9). M65 klas­sis (sün­di­nud 1952 ja va­rem) tu­li Har­ju­maa meist­riks Hel­ges Mänd­mets (Kol­ga­kü­la Ra­da) aja­ga 15.20,7. Pent Paal­berg Lok­salt (SK Suu­sa­vä­gi) oli mees­test viies (12.07,2). 9,6ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil sai Er­ti Paal­berg 3. ja Pent Paal­berg 8. ko­ha.
Ku­ni 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1,4 km dis­tant­sil tu­li Lee­nu Aas­rand Kuu­sa­lu val­last 8. ko­ha­le (5.30,3). Nais­ve­te­ra­ni­de N45 klas­sis (1963-1972) sai maa­kon­na meist­ri­tiit­li Ai­ve Mõt­tus ning N35 klas­sis (1973-1982) tu­li Ma­rel­le Sü­da tei­seks. Nad on mõ­le­mad Kuu­sa­lu val­last, 2,8 km pik­ku­se dis­tant­si suu­sa­ta­mi­seks ku­lus neil vas­ta­valt 9.18,7 ja 9.43,8 mi­nu­tit.

Eelmine artikkelAni­ja val­las luuak­se mu­re­las­te tu­gig­rup­pi
Järgmine artikkelAnija valla tegijate valimine