Sel­gu­sid maa­kon­na meist­rid si­se­ker­ge­jõus­ti­kus

1111

­Pü­ha­päe­val, 22. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.
Mees­test tu­li ka­he­kord­seks maa­kon­na meist­riks Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Taa­vi Tšern­javs­ki (SK Eli­te Sport). Ta oli pa­rim 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus (8,43 se­kun­dit) ning tei­vas­hüp­pes (4.60 meet­rit). Tei­vas­hüp­pes sai 3. ko­ha sa­mu­ti Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne Mat­tias Ida­vain (Kuu­sa­lu SK, 3.90), järg­ne­sid te­ma klu­bi­kaas­la­sed Pjotr San­kin ja Ger­man Gu­lya­kov (tu­le­mu­sed vas­ta­valt 3.60 ja 3.40).
Mees­te kau­gus­hüp­pes või­tis hõ­be­me­da­li Sö­ren Jõõ­ras (7.01 meet­rit), Se­ve­ri Jõõ­ras sai 5. ko­ha (6.38). Mõ­le­mad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis. 60 meet­ri jook­sus tu­li Se­ve­ri Jõõ­ras 3. ko­ha­le (eel­jook­sus 7,14 se­kun­dit, fi­naa­lis 7,11), Sö­ren Jõõ­ras oli nel­jas (eel­jook­sus 7,16, fi­naa­lis 7,15). 800 meet­ri jook­sus sai Hei­ko Kraub­ner Raa­si­ku val­last aja­ga 2.14,51 mi­nu­tit 4. ko­ha.
Nais­te seas tu­li Har­ju­maa meist­riks 17aas­ta­ne Crist­lin Kuld­maa Ani­ja val­last, te­ma 60 meet­ri jook­su aeg oli 13,48 se­kun­dit. 300 meet­ri jook­sus sai Crist­lin Kuld­maa 3. ko­ha (54,27). Kõr­gus­hüp­pes tu­li tei­seks Kuu­sa­lu SK võist­le­ja, Ma­ri­te En­nus­te, kes üle­tas 1. 65 meet­rit. Anas­ta­sia Van­dysh Lok­salt sai kaks 4. koh­ta – 60 meet­ri jook­sus (eel­jook­suaeg 8,64 se­kun­dit, fi­naa­lis 8,57) ning kau­gus­hüp­pes (4.58 meet­rit). 800 meet­ri jook­sus oli nel­jas Dia­na Leo­ke-Bo­sen­ko Ani­ja val­last (3.34,76).

Eelmine artikkelEV 100 tam­me­park Raa­si­ku­le ot­sus­ta­tud
Järgmine artikkelAnija ja Raasiku vald taot­le­vad tä­na­va­val­gus­tu­se uuen­da­mi­seks eurotoetust