Sel­gu­sid Kuu­sa­lu si­se­meist­rid ten­ni­se paa­ris­män­gus

1271

Lau­päe­val, 25. veeb­rua­ril toi­mu­sid Tal­lin­ki ten­ni­se­kes­ku­ses Kuu­sa­lu ten­ni­se si­se­meist­ri­võist­lu­sed paa­ris­män­gus.
Võist­lus toi­mus ka­hel vaip­kat­te­ga väl­ja­kul. Osa võt­sid 10 ten­ni­sis­ti, kes pai­gu­ta­ti loo­si abi­ga paa­ri­des­se. Män­gi­ti tur­nii­ri­süs­tee­mis, kus kõik män­gi­sid oma­va­hel ühe se­ti 8 gei­mi või­du­ni.
Esi­ko­ha­le tu­lid mak­si­maal­se punk­ti­sum­ma­ga Ind­rek Triis­berg-Er­ki Proos, kes võit­sid tei­seks tul­nud paa­ri Ju­ku-Kal­le Ad­rat-Ur­mas Kot­kas tu­le­mu­se­ga 8:5. Kol­man­da ko­ha män­gus alis­ta­sid Kal­vi Tiik-Ar­ko Gert Tuisk 8:7 Vi­ta­li Ka­li­ni­ni-Ma­ti Hii­si. Viien­daks jäid Tar­mo Kiigs­ke-La­ris­sa Trei­berg.
Võist­lus­te kol­me pa­re­mat paa­ri au­ta­sus­tas Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi ka­ri­ka­te­ga.

Eelmine artikkelLee­si mä­lu­män­gu või­tis Kvar­tett
Järgmine artikkelKAU­PO HOLM­BERG käis moo­tor­rat­ta­ga Ural üm­ber­maail­ma­rei­sil