Sel­gu­sid Har­ju­maa si­se­ker­ge­jõus­ti­ku meist­rid

1143

13. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa 2018. aas­ta si­se­meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.

Mees­te kau­gus­hüp­pes tu­li maa­kon­na meist­riks Kuu­sa­lu val­la sport­la­ne Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK), te­ma või­du­tu­le­mus oli 6.98 meet­rit. Te­ma klu­bi­kaas­las­test said Se­ve­ri Jõõ­ras 4. ko­ha (6.66), Mat­tias Ida­vain 7. ko­ha (5.94) ja Joo­nas Laan­pe­re 8. ko­ha (5.49). Tei­se me­da­li sai Sö­ren Jõõ­ras 60 meet­ri jook­sus. Eel­jook­sus sai ta aja 7,13 se­kun­dit, fi­naa­lis jook­sis aja 7,14 se­kun­dit, mis an­dis 3. ko­ha. Joo­nas Laan­pe­re sai 7. ko­ha (nii eel­jook­sus kui fi­naa­lis 8,03), Se­ve­ri Jõõ­ras eel­jook­su tu­le­mu­se 7,37 põh­jal 8. ko­ha. Taa­vi Rim ja Ed­vin Yev­tus­hen­ko (Ani­ja Uni­ted) Ani­ja val­last said vas­ta­valt 9. (8,06) ja 10. (8,20) ko­ha.

Tei­vas­hüp­pes või­tis Har­ju­maa meist­ri­tiit­li Taa­vi Tšern­javs­ki Kuu­sa­lu val­last (SK Eli­te Sport), kes alis­tas kõr­gu­se 4.85 meet­rit. Ger­man Gu­lya­kov (Kuu­sa­lu SK) üle­tas 3.70 meet­rit ja tu­li tei­seks. Kuu­li­tõu­kes sai Taa­vi Tšern­javs­ki 14.04 meet­ri­ga 3. ko­ha, Laur Kip­per (Ani­ja Uni­ted) tõu­kas 9.99 meet­rit ja oli seits­mes.

60 meet­ri tõk­ke­jook­sus tu­li meist­riks Hei­ko Kraub­ner Raa­si­ku val­last aja­ga 10,90 se­kun­dit. Kõr­gus­hüp­pes sai Mat­tias Ida­vain (Kuu­sa­lu SK) 7. ko­ha (1.65), 800 meet­ri jook­sus Siim Ak­sel Amer Lok­salt 8. ko­ha (2.18,68) ja Hei­ko Kraub­ner 9. ko­ha (2.21,64).

Nais­te kuu­li­tõu­kes või­tis 11.28 meet­ri­ga hõ­be­me­da­li Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu val­last (Au­den­te­se Spor­dik­lu­bi), Crist­lin Kuld­maa Ani­ja val­last (Ani­ja Uni­ted) tõu­kas 8.23 meet­rit, mis an­dis 8. ko­ha. Kau­gus­hüp­pe lõ­pe­tas Ma­ri­te En­nus­te 3. ko­ha­ga (5.13), 3. ko­ha sai ta ka 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus aja­ga 9,75 se­kun­dit.

300 meet­ri jook­sus tu­li kol­man­daks Ma­ri Kles­ment Ani­ja val­last (Ani­ja Uni­ted), te­ma aeg oli 48,72 se­kun­dit. 60 meet­ri jook­sus sai Be­rit Ki­vi­saar Kuu­sa­lu val­last (SK For­tis) 4. ko­ha (eel­jooks 8,40, fi­naal 8,50). Lin­da Kuu­sik Raa­si­ku val­last (Tal­lin­na SS Ka­lev) sai kõr­gus­hüp­pes 7. ko­ha (1.35).