Sel­gu­sid Har­ju­maa pa­ri­mad koo­lid murd­maa­tea­te­jook­sus

1472

20. ap­ril­lil toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­tea­te­jook­sus.
Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te 5×500 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond aja­ga 9.27 mi­nu­tit. Või­du­nais­kon­nas jook­sid Eli­za­beth Šats­ki, Em­ma So­fia Loo­tus, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Liis­bel Al­met ja Mia Ma­ria Lips­mäe. 2. ko­ha saa­vu­tas 9.37 mi­nu­ti­ga Aru­kü­la põ­hi­kool – Ka­ro­lii­na Elii­se Tam­ma­ru, An­ge­li­ka Izo­si­na, Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ker­tu-Liis Vel­ling ja Ker­tu Sas­siad. Kol­ga kool sai 8. ko­ha (10.33), Lok­sa güm­naa­sium 12. (10.56), Raa­si­ku põ­hi­kool 13. (10.57), Ala­ve­re põ­hi­kool 15. (11.15) ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 16. ko­ha (11.25). Pois­te 5×1000 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool aja­ga 19.50 mi­nu­tit. Võist­kon­da kuu­lu­sid Joo­sep Pal­gi, Kaa­rel Prii­linn, Pat­rick Nool, Joo­nas Amer ja Jes­se Lau­ter. Raa­si­ku kool sai 21.19 mi­nu­ti­ga 7. ko­ha, Aru­kü­la kool 8. (21.39). Kol­ga 11. (22.11), Lok­sa 13. (23.29) ja Ala­ve­re kool 14. ko­ha (25.04).
6-7. klas­si tüd­ru­ku­te 5×500 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­kool 9.16 mi­nu­ti­ga 3. ko­ha. Võist­kon­nas jook­sid Ma­riel­la Soom, An­na­bel Al­met, Mar­ta Raid­la, Vik­to­ria Lui­sa Li­set­te Nyys­sö­nen ja Car­men Pa­jus­te. Lok­sa kool sai 7. (9.43), Aru­kü­la 10. (10.06), Ala­ve­re 12. (10.25), Kol­ga 14. (10.47) ja Raa­si­ku kool 15. ko­ha (10.54). Pois­te 5×1000 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Lok­sa güm­naa­sium – Uku Aas­rand, Mat­vei Nef­jo­dov, Ro­met Vii­si­tamm, Ke­vin Mõt­tus ja And­rei Bek­ker – 2. ko­ha (18.11). Kuu­sa­lu kool sai 8. (19.18), Aru­kü­la 10. (19.50) ja Raa­si­ku kool 12. ko­ha (22.10).
8.-9. klas­si tüd­ru­ku­te 5×500 meet­ri jook­sus tu­li Kuu­sa­lu kesk­kool 9.12 mi­nu­ti­ga tei­seks. Võist­kon­da kuu­lu­sid Cris­ti­na Ki­vi­sik, Ada Ma­ria Lee, Kris­tiin Kirs­puu, Lui­sa Val­gis­te ja Eg­le Pri­voi. Ala­ve­re kool oli ka­hek­sas (9.50), Raa­si­ku sai 10. (10.38) ja Lok­sa kool 11. ko­ha (10.41). Pois­te 5×1000 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu kesk­kool (17.01): Kaur Taal, Brent Põh­ja­la, Egert Gah­ler, Ka­rel Taal ja Ste­fan Loo­tus. Lok­sa sai 6. (17.54), Aru­kü­la 7. (18.10), Ala­ve­re 11. (19.43) ja Raa­si­ku kool 12. ko­ha (19.57).
10.-12. klas­si tüd­ru­ku­te 5×500 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­kool aja­ga 9.24 mi­nu­tit 3. ko­ha. Võist­kon­nas jook­sid Ma­rei­ke Aver­son, Ee­va-Ma­ria Jõe­sa­lu, Liis­beth Kal­lak­maa, Ma­ri­liis Si­ni­vee ja San­na Aas­lav-Kaa­sik. Lok­sa kool sai 6. ko­ha (11.17). Pois­te 5×1000 meet­ri jook­su või­tis 16.15 mi­nu­ti­ga 2. ko­ha Kuu­sa­lu kesk­kool: Joo­nas Laan­pe­re, Joo­sep Agu, Karl Erich Or­gu­saar, Georg Kuusk ja Mar­ko Laa­ne­mets. Lok­sa kool oli kuues (18.25).
Koo­li­de kok­ku­võt­tes läk­sid kesk­koo­li­del-güm­naa­siu­mi­del ar­ves­se 7 pa­re­ma jook­su tu­le­mu­sed ka­hek­sast, põ­hi­koo­li­del 5 pa­re­mat kuuest. Kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de esi­ko­ha sai Ko­se güm­naa­sium 345 punk­ti­ga, vaid punk­ti­ga jäi ma­ha Kuu­sa­lu kesk­kool, Lok­sa güm­naa­sium oli 307 punk­ti­ga viies. Põ­hi­koo­li­dest oli Aru­kü­la põ­hi­kool 221 punk­ti­ga Laag­ri koo­li (234 punk­ti) jä­rel tei­ne. Raa­si­ku kool sai 4. ko­ha (201), Ala­ve­re 5. (195), Kol­ga 8. ko­ha (120), vaid ühes jook­sus võis­tel­nud Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 35 punk­ti­ga 9. ko­ha.

Eelmine artikkelSoe ke­va­dilm tõi Kuu­sa­lu mai­laa­da­le re­kor­dar­vu kü­las­ta­jaid
Järgmine artikkelLoksa Konsumile kavandatakse juurdeehitust