Sega­dus Kuusalu vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tus­te­ga

804

Järg­mi­sel päe­val pä­rast Ur­mas Kirt­si um­bu­sal­da­mist avas­tas va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald lii­ge Ta­nel Tom­son, et val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni ot­su­se ko­ha­selt ei ol­nud Kris­ti Ve­te­maal va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du vo­li­tu­si osa­le­da 30. mai is­tun­gil vo­li­ko­gu liik­me­na. Ta oli kin­ni­tud Ur­mas Kirt­si ase­mel asen­dus­liik­meks ku­ni 15. mai­ni 2018. Ur­mas Kirt­si va­li­ti kon­kur­si tu­le­mu­sel 13. det­semb­ril 2017 uues­ti Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks.Va­li­mis­ko­mis­jo­ni 15. jaa­nua­ril 2018 lan­ge­ta­tud ot­su­se­ga on Ur­mas Kirt­si aval­du­se alu­sel pea­ta­tud te­ma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na ala­tes 16. jaa­nua­rist 2018 ku­ni 15. mai­ni 2018 ja sa­ma kuu­päe­va­ni mää­ra­tud asen­dus­liik­meks Kris­ti Ve­te­maa. Täieõi­gus­li­kud vo­li­tu­sed val­la­va­ne­ma­na töö­ta­mi­seks sai ta 17. jaa­nua­ril 2018, kui vo­li­ko­gu kin­ni­tas uue val­la­va­lit­su­se. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon oleks see­jä­rel pi­da­nud te­ge­ma uue ot­su­se, pea­ta­ma Ur­mas Kirt­si vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na te­ma ame­ti­so­le­ku ajaks, kuid sel­list ot­sust po­le. Vii­ma­seid päe­vi vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tit pi­dav Kal­mer Märt­son kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see olu­kord tu­li tal­le ül­la­tu­se­na, kuid val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mist tü­hi­seks ei muu­da, um­bu­sal­du­se pool hää­le­ta­nud 10 vo­li­ni­ku vo­li­tu­sed keh­ti­sid. Vas­ta­valt rii­gi­koh­tu la­hen­di­te­le on vo­li­ko­gu ot­sus­te pu­hul mää­rav vo­li­ko­gu ena­mu­se ta­he.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on sat­tu­nud sa­ma­le aja­le eri raie­tööd
Järgmine artikkelKuu­sa­lu jalg­rat­tu­ri­tel oli võist­lus­te­roh­ke nä­da­la­va­he­tus