Seadusest ja liitumistasust Loksal

1126

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK) seaduse sätted ütlevad, et liitumistasu ei saa võtta, kui arenduspiirkonnas ühendatakse veevärgi või kanalisatsiooniga rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi.

Just seetõttu kinnitatakse ka Kuusalu ja Anija vallas, et Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi abirahade toel väljaehitatava ÜVK puhul liitumistasusid ei kehtestata. Vähemalt esialgu mitte, kuna arendatavate piirkondade elamutest enamik on rajatud enne 1999. aastat. Ka Loksa linnas on sama seis, Nõmme linnaosas ühendatakse kanalisatsiooniga rohkem elumaju, kui on Loksal praegu liidetud ehk enam kui 50 protsenti. Valdav osa Nõmme majadest on palju vanemad kui 12 aastat.

Eelmine artikkelLiiklusõnnetus Kuusalu vallas
Järgmine artikkelKuusalu valla tänupeol sai kultuuripreemia MENDA KIRSMAA ja spordipreemia AGO KATVEL