Sal­mis­tu uus kü­la­va­nem on IND­REK SUITS

1023

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Sal­mis­tu kü­la­va­ne­maks Ind­rek Suit­su. Sal­mis­tu kü­la­koo­so­lek va­lis kü­la­va­ne­ma 15. veeb­rua­ril, val­la­va­lit­sust esin­das Kau­po Par­ve. Kan­di­daa­te esi­ta­ti üks, väl­ja ja­ga­ti 72 va­li­mis­se­de­lit, kas­tis oli 68 va­li­mis­se­de­lit, mil­lest kõi­gil oli hää­le­ta­tud Ind­rek Suit­su poolt. Koo­so­le­kul kin­ni­ta­ti ka 12-liik­me­li­ne kü­la­ko­gu: Aa­re Kaur, Ene Kril­lo, Me­ri­ke Var­vas, Joel Mur­sal, End­rik Vi­ru, He­li Ges­hei­mer, Ta­so Tamm­pe­re, Toi­vo Voit, Ur­mas Ad­rat, Reet Pius, Tiit Par­ro ja Raul Vas­sus.

Eelmine artikkelLahe­maa in­no­vat­sioo­ni­la­bo­ri õp­pep­rog­ramm
Järgmine artikkelValimised läbi, uued tulekul