Riik müüb Kehra Põhja tänava elamumaa vallale

50
Anija vallamaja.

Detsembris andis keskkonnaminister Erki Savisaar Anija vallavalitsusele teada, et riik võõrandab Anija vallale Kehras 8 kinnisasja, kuhu viis aastat tagasi tehtud detailplaneeringuga on kavandatud 5 kortermaja ja 4 ridaelamut. Mullu kevadel taotles vallavalitsus planeeritud ala munitsipaalomandisse, kuid siis oli maa reformimata. Nüüd on elamumaa reform läbi viidud, maa-amet otsustas selle jätta riigi maareservi. See ei välista võimalust maad müüa. Anija vallavalitsuspöördus eelmise aasta lõpus keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga, et algataks Kehras riigi omandis olevate kinnisasjade otsustuskorras võõrandamise menetluse. Taotluses märgiti, et elamuarenduse soodustamine on Anija valla üks prioriteet ja erakapitali abil on võimalik Põhja tänava piirkonna detailplaneering realiseerida. Keskkonnaministeerium leidis, et valla taotlus on põhjendatud. Maa väärtuse määramiseks teeb maa-amet hindamise. Vallavanem Riivo Noor oletas, et suveks on maa võõrandatud ning ja saab hakata Kehrasse korterelamuid rajama: „Vald arendama ei hakka, otsime arendaja.“

Eelmine artikkelKul­tuur­ka­pi­ta­li toe­tu­sed Ida-Har­jus­se
Järgmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­jaks esi­ta­ti 38 no­mi­nen­ti