Riigi raha noortele

35

Kuusalu vald saab tänavu riigilt noorte huvihariduse ja -tegevuse toetuseks 131 706 eurot, Anija vald 123 781 eurot, Loksa linn 84 189 eurot ja Raasiku vald 76 344 eurot. Toetuse määramisel võetakse aluseks vallas või linnas elavate noorte ja puudega noorte, ka toimetulekuraskustes peredes elavate noorte arv, samuti omavalitsuse finantsvõimekus ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus. Toetust on nende põhimõtete järgi eraldatud viis aastat – alates aastast 2017. Esimesel aastal eraldati riigieelarvest 6 miljonit eurot, järgnevatel rohkem, tänavu üle 14 miljoni. Aasta alguses moodustatud uue koalitsiooni otsusel vähendatakse edaspidi poole võrra.

Tutvustame seekord lehes riikliku toetussumma jagamist Anija ja Kuusalu vallas. Raasiku valla rahajaotusest kirjutasime mullu suvel, järgmise õppeaasta toetus jagatakse taas suvel. Jaotuspõhimõtted on erinevad, kuid üks on kindel – tänu toetusele on loodud uusi huviringe ja aidatud tegutsevaid. Omavalitsustes loodetakse, et tekkivat rahalist tühikut suudetakse täies mahus või osaliselt kompenseerida oma eelarvest.

Eelmine artikkelKeh­ra tu­ru­kaup­le­ja: „Meie kios­kid on sea­dus­li­kud.“
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­lad toe­ta­vad pro­jek­ti­põ­hist ra­has­ta­mist