REIN KA­NE ja REE­SI KUS­LAP võit­sid triat­lo­ni Ees­ti MV me­da­li

975

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 7.-8. juu­li­l toi­mus Val­gas ja Pe­de­li pais­jär­ve ümb­ru­ses Val­ga Val­ka Triat­lon, mil­le raa­mes pee­ti ka Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ja Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te 2. etapp. Võist­lus­tel oli ne­li star­ti, meist­ri­võist­lus­te me­da­leid ja­ga­ti 13 va­nu­sek­las­sis ja võist­kon­da­de ar­ves­tu­ses.

Nel­jan­das star­dis, olüm­pia­dis­tant­sil, võist­le­sid ka Rein Ka­ne Lok­salt ja Ree­si Kus­lap Kuu­sa­lu val­last. Rein Ka­ne tu­li 70-74aas­tas­te mees­te seas Ees­ti meist­riks aja­ga 2:52.45. Ta ujus 1,5 ki­lo­meet­rit 30.30 mi­nu­ti­ga, sõi­tis 40 ki­lo­meet­rit rat­ta­ga aja­ga 1:28.55 tun­di ning jook­sis 10 ki­lo­meet­rit 50.23 mi­nu­ti­ga. Mees­te ül­dar­ves­tu­ses oli Rein Ka­ne tu­le­mus 146.

Ree­si Kus­lap saa­vu­tas 25-29aas­tas­te nais­te seas 2:33.44 tun­ni­ga hõ­be­me­da­li. 1,5 ki­lo­meet­rit ujus ta 28.17 mi­nu­ti­ga, rat­ta­ga sõi­tis 40 ki­lo­meet­rit 1:14.49 tun­ni­ga ning 10 ki­lo­meet­rit jook­sis 48.29 mi­nu­ti­ga. Kõi­gi nais­te seas oli te­ma tu­le­mus 17.
Olüm­pia­dis­tant­si lõ­pe­tas 203 sport­last, kok­ku oli Val­ga triat­lo­ni star­dis ka­hel päe­val üle 400 osa­le­ja.

Eelmine artikkelAru­kü­la koh­vi­ku­te­päev – pal­ju uu­si tu­li­jaid ja me­nu­kas PAZ-buss
Järgmine artikkelPi­ka­ve­re mõi­sa­hoo­ne re­mon­dis