Rah­va­koo­so­lek Kuu­sa­lu va­nast pas­to­raa­dist

1561

Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­dab märt­si al­gu­ses Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­lis rah­va­koo­so­le­ku, et ko­gu­da ja aru­ta­da ideid, mi­da pea­le ha­ka­ta Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di­ga. Hoo­ne põ­les ap­ril­lis 2014, ma­ja on saa­nud prae­gu­seks uue ka­tu­se, teh­tud on ka si­se­töid. Lau­ren­tsiu­se Selt­si juht Su­lev Vald­maa: „Võib-ol­la saa­me rah­va­koos­o­le­kult ideid, mi­da pas­to­raa­di­ma­jas te­ge­ma ha­ka­ta. Kui po­le ta­ga­tud, et seal lä­heb edas­pi­di­ne te­ge­vus käi­ma, ei ole mõ­tet asu­da toe­tus­ra­ha­sid taot­le­ma ja ma­ja re­mon­ti­ma. Soov on, et va­na pas­to­raat ei jääks tu­le­vi­kus ai­nult ko­gu­du­se ka­su­ta­da, vaid oleks ka laie­ma­le ava­lik­ku­se­le. Osa­le­ma on oo­da­tud kõik, kel on soov Kuu­sa­lu sü­da­mi­ku tu­le­vi­ku ka­van­da­mi­sel kaa­sa rää­ki­da või ta­ha­vad aru­te­lu juu­res ol­la. “

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelANNE ORUAAS ja MART LAAN­PE­RE saa­vad Val­ge­tä­he V klas­si or­de­ni