Raasiku vallas tõuseb vee ja kanalisatsiooni hind

1780

Alates 1. veebruarist tõusevad Raasiku valla vee-ettevõtja OÜ Raven teeninduspiirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad. Tasu vee eest füüsilistele isikutele hakkab olema 2,09 eurot kuupmeetri eest, praegu on 1,66. Juriidilistele isikutele hakkab teenus maksma 2,14 eurot kuupmeeter, praegu on 1,72. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele on veebruarist 2,11 eurot, praegu on 1,87. Juriidilistele isikutele on uus hind 2,39, praegu 2,18 eurot kuupmeetri eest. Raveni juht Andro Ennok: „Hinnatõus on peamiselt tingitud ja vajalik selleks, et katta ühisveevärgi investeeringuid, nagu Raasiku valla ÜVK arengukava esimese etapi investeeringu omaosalust ning kaugloetavate arvestite paigaldamist. Ühtlasi tingib hinnatõusu vajaduse ka üleüldine hinnatõus.”