Raasiku vallas teede talihoolde kaheaastane hange

291
Raasiku vald.

25Raasiku vallavolikogu andis vallavalitsusele loa korraldada riigihange valla teede talviste hooldetööde tegija leidmiseks. Volikogu arutas, kui pikaks ajaks hange korraldada, kas 2, 3 või 5 aastaks. Kuna vallavalitsus tegi ettepaneku korraldada üks hange kõigi teede-tänavate, kõnniteede ja platside talvisteks hooldetöödeks ning kõnniteede maht on viimastel aastatel kasvanud, tulnuks pikema hankeperioodi puhul korraldada rahvusvaheline hange. Volikogu liige Andres Kallaste leidis, et mida pikem on hankeperiood, seda suurem tõenäosus on saada kvaliteetne teenus, kaheaastase perioodi puhul ei pruugi ettevõte hakata hooldusmasinatesse investeerima. Tõnu Suurkuusk arvas, et hankeperioodist olulisem on teenuse kvaliteet, mis kannatab, kui lumelükkaja ei tunne kohalikke olusid. Ta märkis, et võõras ettevõte, kes tuleb kaugelt, jõuab küladesse lund lükkama liiga hilja ning inimesed ei pruugi lahti lükkamata teede tõttu tööle pääseda. 8 poolt-, 7 vastu ja 1 erapooletu häälega andis volikogu loa korraldada vallateede talvisteks hooldetöödeks hange käesoleva aasta 1. novembrist kuni 30. aprillini 2021.