Anija vald taotleb jäätmejaama jaoks maad

900

Anija vallavolikogu otsustas taotleda keskkonnaministrilt munitsipaalomandisse Kehras Tselluloosi tänav 2a asuva maaüksuse, mis on riigireservmaa. Selle suurus on üle19 000 ruutmeetri. Eesmärk on teha sinna jäätmejaam, kuhu saaks viia ehitus- ja lammutusjäätmed, suurjäätmed, klaasimurru, elektroonikaseadmed, vanad rehvid ja ohtlikud jäätmed.