Raasiku vallas hajaasustuse programmi toetused jagatud

1387

Raasiku vald osales tänavu hajaasustuse programmis 10 000 euroga, sama palju lisas riik. Tähtajaks esitati kolm taotlust, mille kogusumma oli 8632 eurot. Raasiku vallavalitsuse 26. augusti korraldusega otsustati taotlused rahuldada vastavalt pingereale. Evely Lutterus sai 1920 eurot Igavere küla Sutepalu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks, Ivo Kopli Järsi küla Kopli talust 2000 eurot kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning Helen Siren 4712 eurot Põlluääre kinnistule juurdepääsutee rajamiseks. Rahastus jaguneb kolmeks – võrdsetes osades vald, riik ja taotleja.