Raasiku vallas algab üldplaneeringu koostamine

1584

Üldplaneering valmib kõige varem kahe aasta pärast.

Raasiku vallas kehtib praegu 2005. aastal kehtestatud üldplaneering. Vajadus uuendatud planeeringu järele on olnud aastaid. Kui tänavu jaanuaris sai selgeks, et Raasiku vald täidab haldusreformi rahvaarvu kriteeriumit ning saab jätkata iseseisvalt, algas uue üldplaneeringu koostamise ettevalmistus.
Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi selgitas märtsikuu volikoguistungil, et alates 2005. aastast on olnud mitmeid seadusemuudatusi, on osutunud vajalikuks täpsustada elamuehituspiirkondi ning ettevõtluse arendamise võimalusi: „Pärast 2013. aasta kohalikke valimisi otsustati minna edasi olemasoleva üldplaneeringuga ning mitte algatada uuendamise menetlust, kuna polnud selge, millised hakkavad olema haldusreformi kriteeriumid, kuidas kujunevad omavalitsuste piirid ja kas Raasiku vald säilitab oma iseseisvuse või mitte.”
Ta sõnas, et 2017. aasta eelarves on arvestatud valla arengudokumentide uuendamisega: üks neist on üldplaneering keskkonnamõjude strateegilise hindamisega. Kogu tegevuseks on planeeritud 50 000 eurot, millest pool arvestatud 2017. aasta eelarvesse.
Aare Ets lausus, et kuna tegu on niivõrd tähtsa otsusega, ei tohiks seda kiirustades vastu võtta, vaid põhjalikumalt arutada ja kõrvaldada lähteülesandest kõik võimalikud puudused.
Arengu- ja keskkonnakomisjoni esimees Jako Reinaste ütles, et tehniline kirjeldus on käinud komisjonides ning läbi pädeva juristi, arengu- ja keskkonnakomisjoni liikme, rahandusministeeriumi nõuniku Anni Konsapi pilgu alt.
Uus üldplaneering aitab Jako Reinaste sõnul ühe olulisema asjana paika panna vallas seni vastuolusid tekitanud küsimusi: mida ehitusega seoses silmas pidada, mis alustel käib maade tükeldamine, kuidas muuta maad elamu- või tööstusmaaks.
Volikogu võttis üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vastu 11 poolt- ja 2 erapooletu häälega. Vallavalitsus korraldab konkursi konsultandi leidmiseks.
Vallavanem sõnas, et konsultandi leidmisega on üsna kiire, sest kuna haldusreform läheb edasi, tuleb kõikidel liitunud omavalitsustel teha uus üldplaneering, see aga viib tõenäoliselt konsultantide hinnad lakke, häid konsultante ei pruugi vajalikul arvul jaguda.

Eelmine artikkelSPORDIUUDISED
Järgmine artikkelMaavalitsuste aeg ümber?