Raasiku valla kahele ametikohale kandideeris 38 inimest

865

Kahele vabale ametikohale Raasiku vallavalitsuses esitati kokku 38 sooviavaldust. Ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja asetäitja kohale kandideeris 17 ning vallamajandusosakonna juhatajaks 21 inimest. Vallavalitsus kutsus neist vestlusele seitse. Edukad kandidaadid on välja valitud, millal nad on valmis tööle asuma, selgub läbirääkimiste käigus lähipäevadel.