Raasiku valla eelarve kinnitatud

1091

Raasiku vallavolikogu kinnitas teisipäeval, 13. jaanuaril tänavuse vallaeelarve. Vastuvõtmise poolt hääletas 10 volikoguliiget, vastu oli üks. Eelarve põhitegevuse tulude eelarveosasse on planeeritud 4 862 534 eurot, kulude eelarve on 4 549 468 eurot, investeerimistegevuse osa 455 145 eurot, finantseerimistegevuse eelarves on raha 165 866 eurot, likviidsete varade muutuse eelarveosa 307 945 eurot.