Raasiku vald tasub waldorflasteaia sunniraha

910

Päästeamet tegi 2014. aasta suvel Raasiku vallavalitsusele ettekirjutuse, et vallale kuuluvas hoones Arukülas, kus tegutseb Aruküla waldorflasteaed, pole rajatud avariiväljapääsu. Sunniraha on 1200 eurot. Vallavalitsus taotles käesoleva aasta 2. märtsil sunniraha maksmise tähtaja pikendamist, kuid päästeamet sellega ei nõustunud. Vallavanem ütles, et kuna valla eelarves avariiväljapääsu rajamiseks raha pole, tuleb see eraldada reservfondist.