Raasiku vald sai II lisaeelarve

665

Eelmise koosseisu viimasel istungil kinnitati Raasiku valla teine lisaeelarve. Eelarve tuludepoolde lisati 621 000 üksikisiku tulumaksu ning riigilt toimetulekutoetuseks saadud 7000 krooni. Tuludepoolt vähendati 117 897 krooni võrra – nii palju vähendas riik eraldatud hariduskulusid. Finantsjuht Silvi Raud selgitas, et tulumaksu on prognooside kohaselt laekunud kavandatust üle 1,5 miljoni krooni rohkem. Lisaeelarvega anti 242 000 krooni Pikavere lasteaiarühma ehituse lõpetamiseks ning mööbli jm ostmiseks, 120 000 krooni Aruküla Suvila tänava remondiks jne.