Raa­si­kul tu­leb tur­va­li­su­se pe­re­päev

1105

Raa­si­ku val­la hea­te­ge­vus­lik Lions klu­bi kor­ral­dab lau­päe­val, 27. mail Raa­si­ku rah­va­ma­ja õuea­lal tur­va­li­su­se pe­re­päe­va. Pe­re­päev toi­mub teist kor­da, mul­lu oli Aru­kü­las. Kor­ral­dus­mees­kon­na lii­ge Aa­re Ets: „Pe­re­päe­val ja­ga­tak­se nõuan­deid tu­le­ohu­tu­se, ter­vis­hoiu, liik­lus­tur­va­li­su­se, ko­du­se va­ra kait­se vald­kon­nas. Li­saks po­lit­sei-, pääs­te- ja liik­lu­so­hu­tu­se esin­da­ja­te­le osa­le­vad Raa­si­ku val­la prii­taht­li­kud prit­su­me­hed, abi­po­lit­sei­ni­kud. Si­se­jul­geo­le­ku spet­sia­lis­tid õpe­ta­vad, kui­das en­ne­ta­da õn­ne­tu­si ja kaits­ta oma lä­he­da­si. On või­ma­lik proo­vi­da tu­le­kus­tu­tit, tut­vu­da suit­suan­du­ri töö­põ­hi­mõ­te­te­ga, proo­vi­da pöör­le­vat au­tot, veen­du­da tur­va­vöö va­ja­lik­ku­ses. On ka las­te­ala, koh­vik ja hea­te­ge­vus­lik õn­ne­loos, kul­tuu­ri­li­sed et­teas­ted. Pe­re­päe­va va­ba­taht­li­ku kor­ral­da­mi­se­ga soo­vi­vad Raa­si­ku Lion­sid an­da oma pa­nu­se tur­va­lis­se elu­kesk­kon­da Raa­si­ku val­las.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem tut­vus­tas vo­li­ko­gu­le tee­hoiu­töid ja han­kep­laa­ni
Järgmine artikkelKoge­nud kir­ja­kand­ja teab le­he­tel­li­jaid une­pealt