Raa­si­kul al­gab Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­ne

1077

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus mää­ras pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Raa­si­ku ale­vi­kus Pa­ju tä­na­va sõi­du­tee ja kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks. Sõi­du­tee orien­tee­ruv pik­kus on 836 meet­rit, jalg­tee 885 meet­rit. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Pa­ju tä­na­va pro­jek­tee­ri­mi­ne on tee­hoiu­ka­vas. Tee äär­de jääb meie suu­rim tööand­ja AS Mist­ra-Au­tex, seal on pal­ju lii­ku­mist sõi­duau­to­dega, veo­ki­tega, jalg­si. Pa­ju tä­na­va ümb­ru­ses on ol­nud ja tu­leb edas­pi­di­gi ti­he uu­te hoo­ne­te ehi­tus. Ehi­tus­ra­hast on va­ra rää­ki­da, kuid ole­me suhelnud Mist­ra ju­hi­ga, ka te­ma on val­mis pa­nus­ta­ma. Konk­reet­sest kok­ku­lep­pest saab rää­ki­da pä­rast pro­jek­ti val­mi­mist ja ehi­tu­se prog­noos­hin­na saa­mist.”

Eelmine artikkelKeh­ra au­to­maat­tank­la aju­ti­selt su­le­tud
Järgmine artikkelKeh­ra Põr­gu­põh­ja päev toi­mus 20. kor­da