Raa­si­ku vo­li­ko­gu liik­me­te arv suu­re­neb

811

Pä­rast ok­toob­ri­kuus toi­mu­vaid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si hak­kab Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus ole­ma prae­gu­se 15 liik­me ase­mel ole­ma 17. Vo­li­ko­gu liik­me­te arv sõl­tub val­las rah­vaar­vust va­li­mi­saas­ta 1. juu­ni sei­su­ga. Raa­si­ku val­las oli 1. juu­nil ela­ni­ke arv 5030, üle 5000 ela­ni­ku­ga val­da­des peab ole­ma volikogu koos­sei­sus vä­he­malt 17 lii­get.