Raa­si­ku val­las uued kü­la­va­ne­mad

445

Tõ­hel­gi kü­la­va­nem on ala­tes 17. juu­nist And­res Aju. Te­ma kan­di­da­tuu­ri sea­dis üles eel­mi­ne kü­la­va­nem Tii­na Lem­ber. And­res Aju va­li­ti kü­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt, te­ma poolt olid 11 kü­lae­la­nik­ku. Här­ma sai uue kü­la­va­ne­ma 30. mail. Se­ni­ne kü­la­va­nem Ma­rian­ne Loik te­gi et­te­pa­ne­ku mää­ra­ta uueks kü­la­va­ne­maks Kris­tii­na Ma­ri­puu. Te­ma poolt olid kõik koo­so­le­kul osa­le­nud 26 kü­lae­la­nik­ku. Rät­la kü­la­va­nem Õn­ne­la Met­saorg on ame­tis 5. maist, va­li­mi­ne oli ühe­hääl­ne, te­ma poolt oli 20 kü­lae­la­nik­ku. Külaelanikud asutasid ka Rät­la Kü­la­selts MTÜ, ju­ha­tu­se liik­med on Vil­lem Ka­sak, Õn­ne­la Met­saorg, Kül­li Een­raid. Kü­la­selts võt­tis vas­tu kü­la aren­gu­ka­va. Val­la­va­lit­sus an­nab uu­te­le kü­la­va­ne­ma­te­le ame­ti­mär­gid üle sü­gi­sel ko­da­ni­ku­päe­va vas­tu­võ­tul.