Raa­si­ku val­las tee­ko­mis­jon

537

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus moo­dus­tas ala­li­se ko­mis­jo­ni tee­hoiu­kü­si­mus­te kä­sit­le­mi­seks. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem And­re Sepp, liik­med Rai­ko Mo­lok, Aa­re Ets, Alar Too­ming, Ivar Vil­berg, Kai­do Kir­sip ja Tõ­nu Suur­kuusk. „Prae­gu on te­ge­mi­sel val­la viie aas­ta tee­hoiu­ka­va, suu­res osas on see koos­ta­tud, vo­li­kok­ku peaks jõud­ma ap­ril­lis. Edas­pi­di on ko­mis­jon nõuand­ja tee­hoiu­ka­va ra­ken­da­mi­sel,“ sõ­nas val­la­va­nem.