Raa­si­ku val­las oli lu­si­ka­pi­du

750

Isa­de­päe­val, 12. no­vemb­ril Aru­kü­la mõi­sa toi­mu­nud Raa­si­ku val­la lu­si­ka­peo­le olid kut­su­tud koos va­ne­ma­te­ga 38 last, nen­de seas kaks paa­ri kak­si­kuid. Val­la­va­nem And­re Sepp an­dis uu­te­le val­la­ko­da­ni­ke­le val­la va­pi­ga hõ­be­lu­si­ka ning ni­me­kaar­di, mil­lel on lap­se ja te­ma va­ne­ma­te ni­med ning val­la vapp. Esi­ne­sid Pää­su­lin­nu kand­leõ­pi­la­sed, pä­rast ühist tor­di­söö­mist teh­ti pil­te. Mä­les­tu­seks lu­si­ka­peost saab iga pe­re Ülo Udu­mäe teh­tud ühis­pil­di, pe­re­pil­di val­la­va­ne­ma­ga ning fo­to lap­se­le lu­si­ka üleand­mi­sest.