Raa­si­ku val­las ko­gu­tak­se taas ea­ka­te­le koo­ke

553

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja Män­ni­kä­bi pe­re­kes­kus ko­gu­vad ka tä­na­vu ük­si e­la­va­te­le ea­ka­te­le koo­ke. Aas­ta ta­ga­si, kui sel­li­ne akt­sioon toi­mus Kei­la lin­na ees­ku­jul esi­mest kor­da, komp­lek­tee­ri­ti küp­se­tis­test kin­gi­tu­seks 39 kar­pi. Val­la­va­lit­sus ja pe­re­kes­kus kut­su­vad taas ap­pi kõi­ki, kes soo­vi­vad val­la ko­du­hool­dus­tee­nu­sel ole­va­te­le ea­ka­te­le ini­mes­te­le pak­ku­da jõu­lu­rõõ­mu. Nii soo­la­seid kui ma­gu­said ise­teh­tud küp­se­ti­si, küp­si­seid, tor­te, pi­par­koo­ke, keek­se, trühv­leid ja muid maiu­seid oo­da­tak­se val­la­va­lit­su­se sot­siaa­lo­sa­kon­da es­mas­päe­val, 17. det­semb­ril. Pä­rast­lõu­nal ha­ka­tak­se koo­gi­kar­pe komp­lek­tee­ri­ma, need viiak­se laia­li sa­mal õh­tul ja järg­mi­sel päe­val. Aruküla Kultuuriselts, Aruküla noortekeskus ja põhikooli 2. c klassi õpilased valmistavad koogikarpidesse panemiseks küünlad ja kaardid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku kel­gu­mä­gi sel aas­tal ei val­mi
Järgmine artikkelKiius on jäät­me­jaam ol­nud küm­me aas­tat, Lok­sal kolm