Raa­si­ku val­la ve­te­rans­port­la­ne JAAK TUR­RO on Bal­ti­maa­de meis­ter

1515
Ees­ti ve­te­ra­ni­de oda­vis­ke­meist­rid, isa ja poeg JAAK TUR­RO ja TE­VO TUR­RO. Jaak Tur­ro on ka tä­na­vu­ne Bal­ti meis­ter.

11.-12. au­gus­til toi­mu­sid Lä­tis Baus­kas Bal­ti­maa­de ve­te­ra­ni­de meist­ri­võit­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus. Raa­si­ku val­la ve­te­rans­port­la­ne Jaak Tur­ro saa­vu­tas üle 65 aas­tas­te mees­te oda­vis­kes 38.05 meet­ri­ga esi­ko­ha. Ras­kus­hei­tes sai ta 14.03 meet­ri­ga 2. ko­ha ning va­sa­ra­hei­tes 35.53 meet­ri­ga 3. ko­ha.

Sa­mas va­nu­sek­las­sis võis­tel­nud Lem­bit Talp­sepp Kuu­sa­lu val­last hei­tis ke­tast 38.70 meet­rit ning sai 3. ko­ha. Te­ma va­sa­ra­hei­te tu­le­mus 33.65 meet­rit ja ras­kus­hei­te tu­le­mus 12.90 meet­rit and­sid mõ­le­mad 4. ko­ha.

18. au­gus­til olid Rak­ve­res ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­ni­de Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed. Ka seal või­tis Jaak Tur­ro oda­vis­kes 38.01 meet­ri­ga esi­ko­ha. Ras­kus­hei­te ja va­sa­ra­hei­te lõ­pe­tas Raa­si­ku val­la spor­di­mees 2. ko­ha­ga – tu­le­mu­sed vas­ta­valt 13.86 ja 33.69 meet­rit. Tur­ro­de per­re läks ka tei­ne oda­vis­ke meist­ri­tii­tel – Jaak Tur­ro poeg Te­vo Tur­ro või­tis oda­vis­ke M40 klas­sis tu­le­mu­se­ga 46.73 meet­rit.

Lem­bit Talp­sepp või­tis M65 klas­si ket­ta­hei­tes hõ­be­me­da­li (37.62 meet­rit) ning kuu­li­tõu­kes (10.45) ja va­sa­ra­hei­tes (33.67) pronks­me­da­li.
Hei­ko Kraub­ner Raa­si­kult või­tis 2 hõ­be­me­da­lit – M45 klas­si 200 meet­ri jook­sus aja­ga 29,20 se­kun­dit ning 400 meet­ri jook­sus aja­ga 1.00,74 mi­nu­tit.