Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uus koos­seis

603

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ni­me­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uue koos­sei­su, li­saks Ala­ri Kruus­val­li­le ja Anu Nõl­ve­le on ko­mis­jo­ni liik­med nüüd Kris­ta Kohv ja Kät­lin Pee­gel. Val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma sel­gi­tas, et se­ni val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni kuu­lu­nud An­ni­ka Jõ­gi­maa ja He­li Tomps ei töö­ta enam val­la­ma­jas, va­li­mis­ko­mis­jo­ni ope­ra­tiiv­su­se ta­ga­mi­seks on ots­tar­be­kas, et va­li­mis­ko­mis­jo­ni liik­med olek­sid ko­ha­peal. He­li Tomps jääb val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni asen­dus­liik­meks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu spor­di­kes­kus koos uju­la­ga on val­la­rah­va ka­su­tu­ses ol­nud 10 aas­tat
Järgmine artikkelMuu­da­tus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses