Raa­si­ku val­la teed pin­dab AS Ta­ris­ton

456
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se han­ke­le val­la­tee­de tol­mu­va­ba must­kat­te al­la vii­mi­seks esi­ta­ti 3 pak­ku­mist, sood­sai­ma te­gi AS Ta­ris­ton. Tööd lä­he­vad maks­ma 167 354 eu­rot. Pin­na­tak­se 2,5 ki­lo­meet­rit Iga­ve­re teed, tee äär­de te­hak­se kraa­vid ja pan­nak­se tä­his­pos­tid. Tol­mu­va­ba kat­te saa­vad veel 430 meet­rit Här­ma teest, Põl­lu tä­nav Raa­si­kul, Aru­kü­las Tul­bi tä­nav ja Har­ju tee ots Tal­ve teest maan­tee poo­le. Tööd al­ga­vad sel nä­da­lal. Aru­kü­las alus­ta­tak­se tu­le­val nä­da­lal et­te­val­mis­tus­töö­de­ga ühis­vee­vär­gi- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku pai­gal­da­mi­se järg­seks tee­de taas­ta­mi­seks, suu­rem as­fal­tee­ri­mi­ne on ka­vas juu­li lõ­pus. Li­saks on val­la­va­lit­sus tel­li­nud se­ni kruu­sa­kat­te­ga Kir­si, Pir­ni ja Põl­lu tä­na­va­te must­kat­te al­la vii­mi­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kruu­sa­tee­de hool­dus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu uus val­la­sek­re­tär on MEE­LI VAA­RIK