Raa­si­ku val­la pro­jek­ti­kon­kur­si­le taot­lu­si ei esi­ta­tud

227
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud noor­te omaal­ga­tus­li­ke te­ge­vus­te pro­jek­ti­kon­kur­si esi­mes­se voo­ru ei lae­ku­nud üh­te­gi taot­lust. „Kas noo­red ei ta­ha mi­da­gi hu­vi­ta­vat kor­ral­da­da või on mai sel­leks kehv aeg, on koo­liaas­ta lõ­pe­ta­mi­ne,“ ar­vas val­la­ ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja. Tei­se voo­ru täh­taeg on 1. juu­li. Toe­tust saa­vad taot­le­da 12-19aas­ta­sed noo­red.

Eelmine artikkelKeh­ra Aia tä­na­va uu­te kor­te­re­la­mu­te vas­tu on vä­ga suur hu­vi
Järgmine artikkelKeh­ra ja Kol­ga muu­seum ava­sid muu­seu­miööl uk­sed