Raa­si­ku val­la õpi­las­te­ve­du jät­kab OÜ Här­ma Buss

490

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud tei­se­le han­ke­le val­la õpi­las­lii­ni­de­le aas­ta­tel 2020-2002 ve­da­ja leid­mi­seks teh­ti 3 pak­ku­mist. Pa­ri­maks tunnistati se­ni õpi­las­lii­ne tee­nin­da­nud ko­ha­lik et­te­võ­te OÜ Här­ma Buss. Pak­ku­mis­te hin­da­mi­sel võe­ti ar­ves­se pa­ku­tud hin­da, tee­nu­se kva­li­tee­di ta­ga­mi­se kir­jel­dust. Üks kilomeeter sõltuvalt liinist maksab 0,95-1.30 eurot, lisandub käibemaks. Raa­si­ku val­lal on 4 õpi­las­lii­ni kü­la­de las­te Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Pi­ka­ve­re koo­li­des­se ning ko­ju ta­ga­si sõi­du­ta­mi­seks. Üks liin on Pi­ka­ve­re piir­kon­na las­te Raa­si­ku­le ning Aru­kül­la hu­vi­rin­gi­des­se ja ko­ju ta­ga­si vii­mi­seks. Esi­me­se­le, sü­gi­sel toi­mu­nud han­ke­le esi­ta­tud kõik 4 pak­ku­mist lük­kas val­la­va­lit­sus ta­ga­si.

Eelmine artikkelKoo­li­de komp­leks­võist­lu­se või­tis taas Kuu­sa­lu kesk­kool
Järgmine artikkelKõn­nu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja on LEI­LI LEHT­ME