Raa­si­ku val­la krii­si­ko­mis­jon

1048

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ap­ril­li val­la krii­si­ko­mis­jo­ni uue koos­sei­su. Sin­na kuu­lu­vad val­la­va­nem And­re Sepp, hal­dus- ja aren­dus­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall, tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­list Ar­go Laks, OÜ Ra­ven juht And­ro En­nok, ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­di­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja ning MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing ju­ha­tu­se lii­ge Har­ri Al­jas­mäe. Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets sel­gi­tas, et krii­si­ko­mis­jon oli val­las ka va­rem, kuid koh­tu­mi­sel pääs­tea­me­ti esin­da­ja­te­ga tu­li väl­ja, et and­meid ja tööa­ruan­deid on jää­nud esi­ta­ma­ta. Ku­na sea­du­sand­lus on va­he­peal muu­tu­nud, te­gi ta ko­mis­jo­ni­le ka uue põ­hi­mää­ru­se.

Eelmine artikkelRaa­si­ku uus val­laar­hi­tekt on KRIS­TA KOHV
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sed kü­la­ra­had