Raa­si­ku val­la koo­li­de toi­du­han­ge

337
Raasiku vald.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das han­ke val­la koo­li­des­se-las­teae­da­des­se al­ga­vaks õp­peaas­taks toi­duai­ne­te tar­ni­ja­te leid­mi­seks, ku­na se­ni­se tar­ni­ja, OÜ­ga Sa­ni­tex lõ­pe­ta­ti ke­va­del le­ping rik­ku­mis­te tõt­tu en­ne­täh­taeg­selt. Han­ge oli toi­dug­rup­pi­de kau­pa ja­ga­tud 8 osaks. Pak­ku­mi­si te­gid 6 et­te­võ­tet. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas neist edu­kaks esial­gu ne­li, kuid üks fir­ma loo­bus le­pin­gu sõl­mi­mi­sest. See­ga tun­nis­ta­ti edu­kaks 3 et­te­võ­tet: AS Pi­nus, OÜ French Gour­mand ja OÜ Mak­ro Tra­de Bal­tic. Pi­nus tar­nib val­la koo­li­de­le-las­teae­da­de­le ala­tes sep­temb­rist pii­ma­too­teid, lei­ba-saia ning li­ha-, ka­na- ja ka­la­too­teid, French Gour­mand kül­mu­ta­tud puu- ja juur­vil­ju ning Mak­ro Tra­de Bal­tic kui­vai­neid.

Eelmine artikkelAla­ver­re te­hak­se puh­ke- ja sup­lus­koht
Järgmine artikkelKeh­ras pool sa­jan­dit ta­ga­si te­gut­se­nud bänd tu­leb taas la­va­le