Raa­si­ku val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na juhiks valiti JU­TA ASU­JA

2105

5_5 Juta AsujaMöö­du­nud nä­da­lal, 24. jaa­nua­ril lõp­pes Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kon­kurss val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­hi ko­ha­le. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et aval­du­si lae­kus 13, nen­de hul­gast va­lis ko­mis­jon väl­ja Ju­ta Asu­ja (pil­dil), kes on and­nud nõu­so­le­ku kuu aja jook­sul töö­le asu­da. Ju­ta Asu­ja elab Aru­kü­las, tal on pro­jek­ti­juh­ti­mi­se ko­ge­mus Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­sest, Ees­ti Eri­noor­soo­töö Ühin­gust, ta on ka Aru­kü­la pe­re­kes­ku­se Män­ni­kä­bi va­ba­taht­lik eest­ve­da­ja. Se­ni juh­tis ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­da abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re, kes kon­kur­sil ei kan­di­dee­ri­nud, te­ma vii­ma­ne töö­päev on 31. jaa­nua­ril.

Eelmine artikkelAni­ja en­di­ne val­la­sek­re­tär on paa­ri aas­ta­ga sõl­mi­nud Har­jus 30 abie­lu
Järgmine artikkelGPS-kunst Aru­kü­las – kaar­di­le sai Ees­ti hüm­nist sõ­na ÜLES