Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va pro­jekt taas ava­li­kus­ta­mi­sel

428

Raa­si­ku val­la ko­du­le­hel on jaa­nua­ri lõ­pu­ni ava­li­kus­ta­tud aas­ta­te 2019-2028 aren­gu­ka­va eel­nõu. Raa­si­ku ­vo­li­ko­gu al­ga­tas uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se 2017 juu­nis, koos­ta­jaks va­li­ti OÜ Py­ra­mid Con­sult, kes viis lä­bi se­mi­na­re, töö­koo­so­le­kuid, kü­sit­lu­si. Tu­le­mus­te tut­vus­ta­mi­seks ja aren­gu­ka­va aru­te­luks olid sa­mal sü­gi­sel rah­va­koo­so­le­kud. Möö­du­nud aas­ta au­gus­tis lä­bis aren­gu­ka­va pro­jekt vo­li­ko­gus esi­me­se lu­ge­mi­se ja pan­di es­ma­kord­selt ava­li­kus­ta­mi­se­le. Sep­temb­ris toi­mu­sid Aru­kü­las, Raa­si­kul, Pi­ka­ve­res ava­li­kud aru­te­lud, see­jä­rel läks eel­nõu vo­li­kok­ku. Vo­li­ko­gus aren­gu­ka­va vas­tu­võt­mi­se­ni sü­gi­sel ei jõu­tud. Jaa­nua­ri is­tun­gil oli aren­gu­ka­va pro­jekt taas esi­me­sel lu­ge­mi­sel, val­la­va­nem And­re Sepp tut­vus­tas teh­tud muu­da­tu­si. Muu­de­tud aren­gu­ka­va eel­nõu ot­sus­ta­ti pan­na ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le, pa­ran­du­set­te­pa­ne­kuid saab te­ha jaa­nua­ri lõ­pu­ni. Ava­lik­ke aru­te­lu­sid aren­gu­ka­va koh­ta pole ka­vas kor­ral­da­da.

Eelmine artikkelEra­kon­da­de de­batt Kol­ga­kü­las – mak­su­dest kuni Kuu­sa­lu rii­gi­güm­naa­siu­mi­ni
Järgmine artikkelLume­roh­kus pa­neb val­la-lin­na­tee­de ta­li­hool­da­ja­te­le suu­re töö­koor­mu­se