Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses 2 aju­tist ko­mis­jo­ni

1263

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu märt­si­kuu is­tun­gil al­ga­ta­sid And­re Sepp ja Aa­re Ets kaks eel­nõud ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­seks, et kor­ral­da­da Raa­si­ku põ­hi­koo­li võim­la ra­ja­mist, Aru­kü­la põ­hi­koo­li re­konst­ruee­ri­mist ja koo­li­hoo­ne laien­da­mist. Eel­nõu esi­ta­jad põh­jen­da­sid, et te­gu on vä­ga olu­lis­te ob­jek­ti­de­ga, olu­li­ne on osa­pool­te kaa­sa­tus. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas moo­dus­ta­da aju­ti­sed ko­mis­jo­nid 3. ap­ril­li is­tun­gil. Aru­kü­la põ­hi­koo­li laien­dusp­ro­jek­ti ja staa­dio­ni tööp­ro­jek­ti koos­ta­mi­se ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, liik­med Avo Möls, Olev Toom, Ivar Vil­berg, Ar­do Niin­re, An­do Liiv, An­ne Velt­mann-Ves­ki ja He­li Tomps. Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­hoo­ne tööp­ro­jek­ti koos­ta­mi­se ko­mis­jo­ni esi­mees on Rai­vo Uuk­ki­vi, liik­med Kad­ri Vii­ra, Rai­vo Napp, Ivar Vil­berg, Ants Ki­vi­mäe, Olev Si­ni­järv, An­do Liiv, He­li Tomps.

Eelmine artikkelSIRK­KA PINT­MAN­NI Va­ga Aed on Aju­ja­hi saa­tes
Järgmine artikkelENN KIRS­MAN: „Lok­sa ja Kuu­sa­lu tul­nuks sund­lii­ta pal­ju va­rem.“